Náhradní plnění

entrance sticky mat Společnost SMT-Pro, s.r.o. umožňuje svým zákazníkům možnost uplatnění tzv. "náhradního plnění" ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, doplněného o vyhlášku č. 518/2004, kterou se zákon provádí, a to, odběrem zboží nebo služeb od společnosti SMT-Pro, s.r.o., která zaměstnává více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením.

Novela zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., dle § 81 odst.1) s platností od 1.1. 2005 stanoví, že každý zaměstnavatel zaměstnávající více než 25 zaměstnanců je povinen zaměstnávat nejméně 4 % osob se zdravotním postižením. Pro zjištění celkového počtu zaměstnanců a zaměstnanců se zdravotním postižením je rozhodný průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců. Jsou tři možnosti plnění této povinnosti.

Možnosti plnění

  1. Zaměstnávat povinný podíl zaměstnanců se zdravotním postižením (nejméně 4 %).
  2. Odvodem do státního rozpočtu - výše odvodu za každou osobu, kterou by zaměstnavatel měl zaměstnat činí 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku.
  3. Odběrem výrobků nebo služeb od firem zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením - do plnění povinného podílu je možno započítat odebrání výrobků nebo služeb a jejich zaplacení ve sledovaném roce . Celková částka za odebrané výrobky nebo služby, částka bez DPH se vydělí sedminásobkem průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí sledovaného kalendářního roku.

Příklad odvodu do státního rozpočtu

Průměrná měsíční mzda v národním hospodářství za 1. – 3. čtvrtletí kalendářního roku: cca 22 900 Kč. Pokud organizaci chybí jedna OZP musí za ní do státního rozpočtu odvést 2,5 násobek: 2,5 x 22 900 = 57250 Kč. Odvod za 2 chybějící osoby pak činí: 2 x 57250 = 114500,- Kč atd.

NABÍZÍME

Nabízíme

POSKYTUJEME

Náhradní plnění

SPOLUPRACUJEME

Azzpcr

Ekokom